Με την ανάρτηση αυτή εγκαινιάζεται νέα στήλη στο elpis calling που λέγεται «Ευχαριστώ». Οτιδήποτε αφορά την καθημερινότητα, τις στιγμές, τις εμπειρίες, τον χρόνο και το πέρασμά του, τις συναντήσεις μα και τις αποχωρήσεις, το τώρα με όλα του τα καλά μα και τα δύσκολα,...